Nasza organizacja powołała ogólnopolską, społeczną komisję o nazwie

Odział Kontroli Obywatelskiej, której głównym zadaniem jest m.in.:

1. Prowadzenie społecznej oceny prawidłowości działania instytucji i władz państwowych.

2. Upowszechnianie i obrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich oraz zasad demokracji.

3. Podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu pomóc ludziom w obronie ich praw.

Powodem powołania komisji jest fakt powszechnego lekceważenia przez polskie urzędy podstawowych praw obywateli. Zdarza się wielokrotnie, że urzędnicy, policjanci i inni funkcjonariusze publiczni nadużywają swoich uprawnień i nie dopełniają ciążących na nich obowiązków, nie licząc się ani z prawami pojedynczego człowieka, ani z opinią publiczną.

Przedstawiciele władz państwowych ograniczają się jedynie do składania gołosłownych deklaracji, że będą przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Tymczasem w praktyce osoby poszkodowane bezskutecznie próbują dochodzić swych praw, zyskując w odpowiedzi tylko stertę urzędowych, niczego nie załatwiających papierków.

Rolą organizacji pozarządowych w demokratycznym państwie jest m.in. właśnie sprawowanie społecznej kontroli i oceny prawidłowości działania instytucji i władz państwowych.

Postanowiliśmy czynnie przeciwdziałać mnożącym się w naszym kraju niesprawiedliwym decyzjom różnych urzędów i instytucji, powiedzieć stanowcze NIE! aroganckim funkcjonariuszom publicznym oraz tym wszystkim, którzy nadużywają władzy  i nie wypełniają swoich podstawowych obowiązków wobec obywateli.

Każdy, kto został w podobny sposób skrzywdzony, może zwrócić się do nas o interwencję.

Równocześnie zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy tak jak my uważają, że warto i należy coś robić, aby obywatel w Polsce był traktowany z szacunkiem, a urzędnik służył ludziom, a nie odwrotnie.

Zachęcamy do tworzenia terenowych komisji w całej Polsce i wspólnego działania na rzecz upowszechniania oraz obrony wolności i praw człowieka, praw obywatelskich i zasad demokracji.

Funkcjonowanie takiej instytucji obywatelskiej jak OKO na pewno przyczyni się do poprawy poszanowania praw obywatelskich w naszym kraju.

Z niewłaściwie postępującymi urzędnikami naprawdę można wygrać, trzeba tylko chcieć i poświęcić temu trochę czasu.

Aby zarejestrować terenowy Oddział Kontroli Obywatelskiej, wystarczy zwrócić się do nas z takim wnioskiem, adres do korespondencji:

 

Krajowy Sztab Ratownictwa SSR

Oddział Kontroli Obywatelskiej

90-954 Łódź-4 skrytka pocztowa 32

tel. 42 6370474

e-mail: oko@ratownictwo.org