Witamy w dziale "Informacje - Ratownictwo".

Zarejestrowani użytkownicy naszego serwisu mogą w tym dziale publikować swoje materiały dotyczące ratownictwa.

Serwis nie odpowiada za treść takich publikacji.  

 

Opublikuj swój artykuł.

 -------------------------------------------------------------

20141126rcb

Na mocy porozumienia, które podpisali Dyrektor   Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich oraz  Prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej Jerzy Płókarz, Centrum  będzie na bieżąco przekazywać Sztabowi Ratownictwa SKSR ostrzeżenia o zagrożeniach, które mogą powodować istotne utrudnienia dla ludności.

Sztab Ratownictwa SKSR przekazuje te  ostrzeżenia za pomocą CB-radia.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że osoby chętne do nadawania komunikatów o zagrożeniach,  w ramach Systemu Alarmowania i Ostrzegania SKSR PL-CB Radio, działającego we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, mogą zgłaszać się do Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

Zarejestrowani operatorzy stacji CB są niezwłocznie powiadamiani o ukazaniu się nowego komunikatu.

W celu dokonania zgłoszenia należy przesłać do KSR SSR wypełniony formularz ratownika / operatora, zawierający aktualne dane.

Pobierz druk zgłoszenia format rtf,  format "doc",  format "pdf".

Do końca 2018 roku, ratownicy i operatorzy łączności ratunkowych SKSR  mają dostęp do Przycisku Sieci Życia® poprzez przycisk zaprogramowany w swoim telefonie komórkowym, bez konieczności opłacania składki członkowskiej w Krajowej Sieci Alarmowej SKSR.

Od 1 listopada 2015 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi funkcjonuje całodobowa infolinia (tel. 987) udzielająca informacji na temat placówek z obszaru województwa łódzkiego, które świadczą pomoc osobom potrzebującym w zakresie miejsc noclegowych, wydawania odzieży i żywności. Na terenie województwa funkcjonują 62 placówki, w tym 42 udzielają noclegu (łącznie ok. 1400 miejsc), 43 wydają posiłki, 43 wydają odzież, obuwie itp.
Poniżej przedstawiamy plakat informacyjny „Pomoc dla bezdomnych, sezon 2015/2016”, który zawiera informacje na temat danych kontaktowych oraz form udzielanego wsparcia przez poszczególne ośrodki. Plakaty te w ilości 700 szt. są rozwieszane w miejscach widocznych dla osób zainteresowanych tego typu pomocą. http://www.lodzkie.eu/…/other/2015_11_10_sezon_2015-2016.pdf

W ramach prowadzonej przez nas "Sieci Życia", opracowaliśmy "KARTĘ ŻYCIA".

Wychodząc z domu, warto mieć przy sobie opracowaną przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej „Kartę Życia”, zawierającą cenne, podstawowe informacje, które w sytuacji, gdy dana osoba nie będzie w stanie ich udzielić, mogą przyczynić się do znacznego usprawnienia akcji ratunkowej.

Jest to rozwiązanie bezkosztowne, każdy może pobrać z naszej strony taką kartę i ją wydrukować (najlepiej drukarką laserową lub igłową). Zalecamy, żeby osoby chore oraz starsze / seniorzy, nosili przy sobie taką kartę, w której należy zapisać kilka podstawowych informacji, mogących przyczynić się do znacznego usprawnienia akcji ratunkowej w sytuacji, gdy dana osoba nie będzie w stanie ich udzielić.

rckik01 

Zapraszamy do udziału!!! 

2 edycja Konkursu „Wiedzy o Krwiodawstwie” zapraszamy uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wiedzy o Krwiodawstwie” konkurs zostanie przeprowadzony w :

W ramach pomocy osobom bezdomnym w tym najtrudniejszym dla nich czasie, jak co roku województwa przygotowały informację o formach pomocy, z jakiej mogą skorzystać. W urzędach wojewódzkich zostały uruchomione bezpłatne infolinie bądź podane numery telefonów, gdzie potrzebujący lub osoby im pomagające, będą mogły uzyskać informacje. Pamiętajmy jednak, że aby pomóc nie musimy koniecznie dzwonić pod dedykowane numery. Telefon na numer alarmowy 112 lub na policję 997 czy do straży miejskiej 986 również jest właściwy. Nie bójmy się dzwonić. Nasz telefon może uratować czyjeś życie.

W sytuacji, gdy nie wszyscy lekarze zawarli umowy na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, informacje gdzie szukać pomocy lekarskiej po 1 stycznia 2015 roku, znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddziały te od 1 stycznia uruchomią również infolinie dla pacjentów.

Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z numerami infolinii:

Szanowni Państwo

Dziś znów jedna z mieszkanek naszego miasta padła ofiarą źle zabezpieczonego ale koniecznego w tym miejscu przejścia dla pieszych. Gdy to piszę nie wiem nawet czy żyje. Tydzień temu było to samo.

 

Wstęp

Pakiety kolejkowy i onkologiczny wprowadzają zmiany dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, sposobu sprawowania opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi i prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia. Nowelizacje ustaw i rozporządzeń, wchodzących w skład pakietów kolejkowego i onkologicznego, zostały opracowane z myślą o zapewnieniu pacjentom lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia.

 

Pomimo pozytywnych trendów Polska nadal zajmuje niekorzystne miejsce w rankingu bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej. W 2012 roku, ze wskaźnikiem ponad 9 osób zabitych na 100 tys. mieszkańców, byliśmy trzecim krajem o najwyższym poziomie zagrożenia życia w ruchu drogowym, tuż po Litwie i Rumunii.
Co 8 śmiertelna ofiara wypadku drogowego była mieszkańcem Polski. W 2013 roku sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Tymczasem w 2004 roku,