Komunikaty:

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Prosimy wszystkich Ratowników i Operatorów Łączności Ratunkowych SKSR o aktualizowanie swoich danych w ewidencji Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Prosimy pamiętać, że aktualne dane pozwalają na szybki kontakt w przypadku akcji ratunkowych i poszukiwawczych.  Pobierz druk zgłoszenia format rtf,  format "doc",  format "pdf"

--------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich posiadaczy CB Radio do zarejestrowania się w ewidencji Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, w celu ewentualnego uczestniczenia w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych, a także rozpowszechniania komunikatów o wystąpieniu istotnych zagrożeń.  Pobierz druk zgłoszenia format rtf,  format "doc",  format "pdf".  

--------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

osoby, które zwracając się do naszego stowarzyszenia podają dane osobowe,  wyrażają zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie w naszej organizacji.

Administratorem tych danych jest nasze stowarzyszenie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest zgoda osoby uprawnionej, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez naszą organizację wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia, są objęte tajemnicą służbową i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane żadnym podmiotom w celach handlowych, marketingowych itp.

Dane osobowe przechowywane są przez nasze stowarzyszenie do odwołania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo:

  • Do żądania od administratora danych (kontakt: sztab@ratownictwo.org) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
  • Do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody oraz na przetwarzanie danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych osobowych zasad ich przetwarzania. Aktualne adresy urzędów znajdują się pod oficjalnym adresem:  www.bip.gov.pl 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Do końca 2018 roku, ratownicy i operatorzy łączności ratunkowych SKSR  mają dostęp do Przycisku Sieci Życia® poprzez przycisk zaprogramowany w swoim telefonie komórkowym, bez konieczności opłacania składki członkowskiej w Krajowej Sieci Alarmowej SKSR. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Osoby chcące przystąpić do Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej jako Ratownicy lub Operatorzy Łączności Ratunkowych SKSR mogą to zrobić przesyłając do Biura Zarządu Głównego deklarację członkowską.

Pobierz druk deklaracji Ratownika i Operatora Łączności Ratunkowych SKSR (doc)

Pobierz druk deklaracji Ratownika i Operatora Łączności Ratunkowych SKSR (pdf)

Zapraszamy wszystkich posiadaczy CB RADIO oraz radioamatorów.

Przeczytaj: Rola i zadania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej

Zarejestrowani Ratownicy i Operatorzy Łączności Ratunkowych SKSR są uwzględniani w akcjach ratunkowych podczas sytuacji kryzysowych takich jak klęski żywiołowe, katastrofy, kominikaty Systemu Ostrzegania i Alarmowania prowadzonego przez Sztab Ratownictwa SKSR we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa itp.

--------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zmianą konfiguracji domeny ariadna.pl informujemy, że istnieje nadal możliwość korzystania z kont e-mail w ramach tej domeny.

Osoby, które chcą dalej korzystać z adresów e-mail w ramach tej domeny proszone są o kontakt z administratorem domeny.

--------------------------------------------------------------------------------

Uruchomiliśmy możliwość publikowania przez Państwa swoich artykułów. Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się i aktywnego korzystania z tych możliwości.

Członków stowarzyszenia prosimy o zarejestrowanie się na stronie, a następnie zgłoszenie administratorowi strony (lub do biura) swojego loginu w celu nadania odpowiednich uprawnień dostępu.

--------------------------------------------------------------------------------

Uruchomiono możliwość bezpłatnego zakładania przez jednostki terenowe adresów e-mail składających się z: (wybrana nazwa)@ratownictwo.org

oraz subdomen składających się z: (wybrana nazwa).ratownictwo.org

Ratownicy i operatorzy zarejestrowani w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej mogą bezpłatnie otrzymać adres e‑mail składający się z: (wybrana nazwa)@ratownictwo.org

--------------------------------------------------------------------------------