Chwalimy / Ganimy

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

→ Galeria osób, które pomogły organizacjom społecznym. ←

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Czarna lista polityków i urzędników. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Specjalne podziękowania!

Dziękujemy parlamentarzystom, którzy zgłaszając poprawki  do ustaw, pomogli doprowadzić do istotnej zmiany przepisów, ułatwiającej działalność organizacji non−profit (czytaj więcej...), są to:

Jan  Rulewski - z okręgu wyborczego Inowrocław

Jan Łopata - z okręgu wyborczego Lublin 

Pamiętajmy, że są to przyjaciele organizacji non-profit!

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

W dniu 25 września 2015 roku Sejm uchwalił ustawę ograniczającą wolność stowarzyszeń.

Dziękujemy posłom, którzy zagłosowali przeciw ograniczaniu wolności tworzenia i działania stowarzyszeń, są to:

Cichoń Janusz - z okręgu wyborczego 35 Olsztyn

Kłosowski Krzysztof - z okręgu wyborczego 36 Kalisz

Kochan Magdalena - z okręgu wyborczego 41 Szczecin

Tokarska Genowefa - z okręgu wyborczego 7 Chełm

Wipler Przemysław - z okręgu wyborczego 19 Warszawa

Pamiętajmy,  że są to przyjaciele stowarzyszeń! 

Ustawy tej nie poparli też posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się od głosu.

Zobacz jak głosowały kluby poselskie i jak poszczególni posłowie...   

W dniu 1 października 2015 roku Senat przyjął tą ustawę bez poprawek.

W obronie idei stowarzyszeń stanął, zgłaszając poprawki, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senator prof. Michał Seweryński z okręgu wyborczego 27 Sieradz.

Dziękujemy senatorom, którzy zagłosowali przeciw ograniczaniu wolności tworzenia i działania stowarzyszeń, są to:

Iwan Stanisław - z okręgu wyborczego 20 Zielona Góra

Niewiarowski Ireneusz - z okręgu wyborczego 93 Konin

Pęk Bogdan - z okręgu wyborczego 31 Kraków II

Wojciechowski Grzegorz - z okręgu wyborczego 99 Piotrków Trybunalski

Pamiętajmy,  że są to przyjaciele organizacji non-profit! 

Ustawy tej nie poparli też senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się od głosu.

Zobacz jak głosowali poszczególni senatorowie.   

Zobacz jak głosowały kluby i koło. 

 

Czytaj więcej...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------